Je bent hier: HomeStudieaanbodTweede graad nieuw

Tweede graad

In de tweede graad biedt Talent-is Campus College Veurne vier domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen aan:

Economische Wetenschappen (EW)
Latijn (LT)

Moderne Talen (MT)
Natuurwetenschappen (NW)

Studierichtingen in de tweede graad

In de tweede graad bieden we 4 domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen aan:

  • Economische Wetenschappen (EW)
  • Latijn (LT)
  • Moderne Talen (MT)
  • Natuurwetenschappen (NW)

De tweede graad in één tabel

Let op: dit is de lessentabel voor het derde jaar vanaf het schooljaar 2023-2024 en voor het vierde jaar vanaf het schooljaar 2024-2025. 

Je vindt de lessentabel voor het vierde jaar schooljaar 2023-2024 hier.

Een getal voor de '/' betekent het aantal uur in het derde jaar, en getal na de '/' staat voor het aantal uur in het vierde jaar.

Via het menu in de linkerkolom vind je de lessentabellen ook nog eens per afzonderlijke richting.

 

Vak EW
3e/4e jaar
LT
3e/4e jaar
MT
3e/4e jaar
NW
3e/4e jaar
Godsdienst 2 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1 1
Geschiedenis 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
Duits 0/1 0/1 0/2 0/1
Engels 2 2 3 2
Frans 4 3 5/4 4
Latijn - 5 - -
Nederlands 4 4 5/4 4
Communicatiewetenschappen en taaltechnologie - - 1/2 -
Economie 4 - 1 -
Biologie 1 1 1 2
Chemie 1 1 1 2
Fysica 1 1 1 2
Wetenschappelijk project - - - 1
Wiskunde 5 5 4 5
ICT 1/0 1/0 1/0 1/0
Artistieke vorming 1 1 1 1
Mens en samenleving 0/1 0/1 0/1 0/1
Sociale vorming 1/0 1/0 1/0 1/0
Totaal 32 32 32 32

 

Een korte voorstelling van de studierichtingen

Economische Wetenschappen:

In Economische Wetenschappen combineer je een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Via de specifieke vorming in economie verwerf je inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Je leert logisch en kritisch denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Daarnaast krijg je ook een verdiepte basisvorming voor Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis en natuurwetenschappen, zodat je nog naar vele richtingen in de derde graad kunt overstappen.

De meest logische aansluitende richtingen in de derde graad zijn Economie - Wiskunde en Economie Moderne Talen, maar ook andere doorstroomrichtingen blijven mogelijk, net als de studierichtingen binnen het domein Economie en organisatie.

Latijn:

Na een vooropleiding Latijn of Grieks-Latijn combineer je in de richting Latijn in de tweede graad een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. Je verdiept je in het taalsysteem van het Latijn en verwerft via het lezen van teksten een ruimer inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid. Dankzij een verdiepte basisvorming voor Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis en natuurwetenschappen blijven alle richtingen in de derde graad open!

Moderne Talen:

In de richting Moderne Talen combineer je een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen (13 uur in derde en vierde jaar!) en wiskunde. Je verdiept je communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. In het vierde jaar krijg je Duits als een extra vreemde taal. Je bestudeert al die talen via een wetenschappelijke benadering, zowel op vlak van pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek als van literatuur. Je maakt ook kennis met het nieuwe vak communicatiewetenschappen en taaltechnologie, waarin je het onder andere over massacommunicatie, fake news en de invloed van de media hebt. 

Met een verdiepte basisvorming voor natuurwetenschappen en geschiedenis is Moderne Talen een heel mooie richting, die de deuren openzet naar onder andere Economie - Moderne Talen, Moderne Talen - Wetenschappen in de derde graad.

Natuurwetenschappen:

In de richting Natuurwetenschappen combineer je een brede algemene vorming met een grondige studie van de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica, aangevuld met een uitgebreid pakket wiskunde. In de wetenschapsvakken heb je ook aandacht voor onderzoeks- en labovaardigheden. Met een verdiepte basisvorming voor Nederlands, Frans, Engels en geschiedenis erbij is ook dit een heel polyvalente richting, die je uitstekend voorbereidt op de wetenschappelijke richtingen in de derde graad, zoals Wetenschappen - Wiskunde en Moderne Talen - Wetenschappen.