Je bent hier: HomeStudieaanbodZesde jaar 2023-2024

Extra in derde graad:

 • Studiekeuzebegeleiding hoger onderwijs
 • Voorbereiding toelatingsproeven en ijkingstoetsen
 • Minionderneming zesde Ec-MT en Ec-Wi
 • Parijsreis vijfdes
 • Italiëreis zesdes
 • ...

Zesde jaar 2023-2024

Deze info gaat over het zesde jaar voor het schooljaar 2023-2024, waarin je je in twee vakgebieden specialiseert. De vakgebieden in onze school zijn Latijn, moderne talen, wiskunde, wetenschappen en economie. Dit leidt tot acht richtingen!

Zie ook onder de lessentabel voor de nodige uitleg!

Voor info over de vernieuwde derde graad, vanaf 1 september 2023 in het vijfde en vanaf 1 september in het zesde jaar: zie pagina Derde graad nieuw

Studierichtingen in het zesde jaar 2023-2024

In de derde graad bieden we 7 studierichtingen binnen het ASO aan:

 • Economie - Moderne Talen (EMT)
 • Economie - Wiskunde (EWi)
 • Latijn - Moderne Talen (LMT)
 • Latijn - Wetenschappen (LWe)
 • Latijn - Wiskunde (LWi)
 • Moderne Talen - Wiskunde (MWi)
 • Wetenschappen - Wiskunde (2 varianten: 8 uur wiskunde of 6 uur wiskunde) (WWA en WWB)

Lessentabel zesde jaar

Deze lessentabel geldt enkel nog voor het zesde jaar schooljaar 2023-2024.

Zesde jaar 2023-2024 EMT EWi LMT LWe LWi MWi WWA WWB
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4
Frans 4 3 4 3 3 4 3 3
Engels 3 2 3 2 2 3 2 2
Duits 3 1 3 - - 2 - 1
Spaans - - 1 - - - - -
Latijn - - 4 4 4 - - -
Economie 5 5 - - - - - -
Wiskunde 3 6 3 5 7 6 8 6
Biologie - 1 - 1 1 1 2 2
Chemie - 1 - 2 2 1 2 2
Fysica - 1 - 2 2 1 2 3
Natuurwetenschappen 2 - 2 - - - - -
Aardrijkskunde 1 1 1 1 2 1 2 2
Esthetica 1 1 1 1 1 1 1 1
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2
Psychologie - - - - - 2 - -
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2
Keuzevak 1 1 1 1 - 1 1 1
Totaal:  33 33 33 33 33 33 33 33

Naast de specialisatie in twee poolgebieden blijft de vorming heel breed.

Er is ook voor alle richtingen (behalve Latijn-Wiskunde) een keuzevak weggelegd. Dit zijn de keuzevakken in het schooljaar 2023-2024:

Zesde jaar:

 • Autocad (wetenschappelijk tekenen met de computer)
 • Economie
 • Psychologie
 • Wetenschapsoefeningen (voorbereiding op hogere studies in wetenschappelijke richtingen)
 • Wiskunde vierde uur + wetenschappen niveau professionele bachelor (voor Ec-MT en La-MT)

Een korte voorstelling van de studierichtingen

Economie - Moderne Talen:

Economie-moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en moderne talen. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische aspecten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruiken ze wiskundige concepten om economische problemen op te lossen. Daarnaast verdiepen ze hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.

Economie - Wiskunde

Economie-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Daarnaast leren de leerlingen abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen ze hun wiskundige vaardigheden.

Latijn - Moderne Talen

Latijn-moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket moderne talen. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast verdiepen ze hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.

Latijn - Wetenschappen

Latijn-wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wetenschappen. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast komen de kernwetenschappen aardwetenschappen, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod. De leerlingen denken conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen.

Latijn - Wiskunde

Latijn-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast leren de leerlingen abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen ze hun wiskundige vaardigheden.

Moderne Talen - Wetenschappen

Moderne talen-wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen. Daarnaast komen de kernwetenschappen aardwetenschappen, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod. De leerlingen denken conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen.

Taal en Communicatiewetenschappen

Taal en communicatiewetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen en communicatiewetenschappen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verdieping in taaltechnologie en taalkunde.

Wetenschappen - Wiskunde

De richting Wetenschappen-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen aardwetenschappen, biologie, chemie, fysica en wiskunde. De leerlingen leren abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen hun wiskundige vaardigheden.