Je bent hier: HomeOver onsPedagogisch project

Ons pedagogisch project

We hebben ons pedagogisch project uitgewerkt rond de zeven letters van het woord college. Zij staan voor creatief - open - leren - leven - eigentijds - gelovig - evenwichtig. Vanuit deze visie gaan wij met onze jongeren op weg.

CREATIEF

Onze school wil je kansen bieden om jezelf te ontplooien. Dingen ‘durven doen’ in een vertrouwde omgeving, dat is waar wij samen voor gaan. Jezelf ontplooien gebeurt in lessen waarin je actief leert. Denk hierbij aan begeleid zelfstandig leren (BZL), vakoverstijgende projecten, lessen met ICT-ondersteuning, expressielessen, de minionderneming in de lessen economie. Jezelf ontplooien kan ook gebeuren in schoolactiviteiten die de lessen overstijgen. Voorbeelden zijn de activiteiten van de leerlingenraad, sportraad, werkgroep @aid en de pastorale wekgroep. In al deze activiteiten staat samenwerken voorop. Hoe betrokkener je je voelt, hoe beter.

OPEN

Onze school wil je vanuit christelijke idealen een open kijk op de wereld meegeven, zowel dichtbij als veraf. ‘Dichtbij’ vind je deze open kijk onder meer in de lessen die werken rond maatschappelijke thema’s. Een open vizier op ‘veraf’ herken je in de culturele reizen.

Een open school als de onze wil ook werk maken van werkelijke inspraak en van een duidelijke communicatie. Voor de inspraak staan de pedagogische raad (voor leerkrachten en ondersteunend personeel), de leerlingenraad, de ouderraad, de schoolraad, de adviesraad en het schoolbestuur garant. Al wie bij de school betrokken is, heeft ook recht op open en duidelijke informatie over wat op school reilt en zeilt, via Smartschool, de website, brieven, de digitale nieuwsbrief COVEr, Instagram en de Facebookpagina. 

LEREN


Onze school wil jouw leren zo uitdagend mogelijk maken. Hoe we jou leerwijzer kunnen maken is onze zorg. Daarom wensen wij in het eerste jaar goed aan te sluiten op de eindtermen voor het basisonderwijs. Daarom maken wij zes jaar lang werk van jouw leren leren. Daarom vinden wij vrije studie onder begeleiding van een studiemeester nuttig en zinvol. Daarom brengen wij je in de zes jaar college in contact met zoveel mogelijk gevarieerde werkvormen, die je zelfstandig leren omgaan met informatie en kennis. Daarom bieden we graag hulp aan laatstejaars die zich op toegangsproeven voorbereiden. Op die manier krijg je goede troeven bij het verder studeren. De slaagcijfers van onze oud-leerlingen bewijzen dat volop.

LEVEN

Onze school wil voor jou een hartelijke leefomgeving zijn, een plaats waar je graag veel uren van de week doorbrengt. Het college is een middelgrote, nog overzichtelijke school waar een thuisgevoel geen ijdel woord is. Allerlei activiteiten bewijzen dit ten volle: het peter- en meterproject, de activiteiten voor het eerste jaar, groepsvormende dagen voor alle jaren. Schakelfiguren zoals je klassenleraar en de leefcoach kunnen je vooruithelpen en bemoedigen. Ook de kwetsbare jonge mens moet in onze school zijn plaats vinden. Ons gaat het erom dat jij als jonge mens zelfstandig, verantwoordelijk en vooral gelukkig mag worden. Daartoe krijg je talrijke kansen op lerend, sportief, creatief en sociaal vlak. Uiteraard gebeurt dit binnen een kader van duidelijke afspraken en wederzijds respect.

EIGENTIJDS

Onze school wil in jouw belang een eigentijdse manier van werken nastreven. Op materieel vlak doen we dat door de gebouwen van binnenuit op te frissen en aan te kleden, via een meerjarenplan. Zo kom je in heel wat goed uitgebouwde vaklokalen aan je trekken, sinds september 2020 onder andere in de zes moderne lokalen in het F-blok. Sinds de lente van 2022 beschikt elke leerling bovendien over een eigen schoollaptop, zodat we volop mee zijn met de digitalisering van het onderwijs.  

Niet alleen materieel, maar ook didactisch wil onze school mee zijn met haar tijd. Dit gebeurt in de aanpak van de lessen door middel van gevarieerde, leermotiverende werkvormen. De leraren denken hierover na in hun vakgroepen. 

GELOVIG

Onze school wil een bewust gelovige gemeenschap zijn. In jouw leer- en leefwereld vinden wij ruimte voor bezinning, viering, rouwverwerking heel belangrijk. De pastorale wekgroep trekt een lijn van zinvolle activiteiten doorheen het schooljaar. Het college wil zijn leerlingen ook begeleiden in hun zoektocht naar zingeving. Zo staan er voor de derde graad bezinningsdagen over relaties en toekomst op het programma. Bewust met je geloof omgaan betekent eveneens dat je je engageert voor andere, vaak zwakkere medemensen. De school werkt bijvoorbeeld mee aan Broederlijk Delen.

Geloven gaat nog veel verder. Wij willen blijven geloven in de unieke waarde van ieder individu in onze school, ongeacht zijn of haar overtuiging.

EVENWICHTIG

Onze school wil een aantrekkelijk én vooral evenwichtig aanbod - waar ‘leren’ en ‘leven’ elkaar gevonden hebben - geven aan haar leerlingen. Zoals het oude ‘humaniora’-ideaal vroeger al aangaf, word je in het college hopelijk een stukje voller mens. Je mag hier letterlijk en figuurlijk opgroeien en je ontplooien tot een verstandige, creatieve, ondernemende, bewuste, verantwoordelijke jongvolwassene. Met een open kijk op de wereld en de mensen om je heen, natuurlijk. Uiteindelijk zal je eens - zoals in het Talent-is-logo goed te zien is - als volgroeide persoon de brede cirkel van het schoolleven verlaten …