Je bent hier: HomeSchoollevenRadenSchoolraad

Schoolraad

De schoolraad bestaat uit 4 geledingen: 3 leerlingen, 3 leerkrachten, 3 ouders en 3 mensen van de lokale gemeenschap + de directeur. 

De schoolraad overlegt met het schoolbestuur, normaal vertegenwoordigd door de directeur, over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen, meestal in één van de volgende domeinen:

 • Het studieaanbod
 • Het schoolreglement
 • De vaststelling van de criteria voor de verdeling van lestijden
 • Welzijn en veiligheid op de school
 • Infrastructuurwerken
 • Het schoolwerkplan

De schoolraad kan ook op eigen initiatief advies verlenen aan het schoolbestuur.

Samenstelling schoolraad

In mei 2021 ging een nieuwe termijn van vier jaar in, onder voorzitterschap van Toon Fonteyne

 • Voorzitter: Toon Fonteyne (lokale gemeenschap)
 • Leerlingen: Catho Cloet, Jules Desaver
 • Ouders: Johan Gunst, Pieter Plysier, Wouter Soenens
 • Lokale gemeenschap: Eva Pieters, Kaat Vandoorne
 • Leerkrachten: Wim Deheegher, Koen Degrande, Lies Feryn
 • Directeur Christof Desloovere