Je bent hier: HomeSchoollevenRadenSchoolraad

Schoolraad

De schoolraad bestaat uit 4 geledingen: 3 leerlingen, 3 leerkrachten, 3 ouders en 3 mensen van de lokale gemeenschap + de directeur. 

De schoolraad overlegt met het schoolbestuur, normaal vertegenwoordigd door de directeur, over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen, meestal in één van de volgende domeinen:

 • Het studieaanbod
 • Het schoolreglement
 • De vaststelling van de criteria voor de verdeling van lestijden
 • Welzijn en veiligheid op de school
 • Infrastructuurwerken
 • Het schoolwerkplan

De schoolraad kan ook op eigen initiatief advies verlenen aan het schoolbestuur.

Samenstelling schoolraad

In mei 2017 ging een nieuwe termijn van vier jaar in, onder voorzitterschap van Toon Fonteyne

 • Voorzitter: Toon Fonteyne (lokale gemeenschap)
 • Leerlingen: Jolien Fonteyne, Camille Morel, Camiel Clarysse
 • Ouders: Bart Cloet, Brecht Reyniers, Nele Vandenbrande
 • Lokale gemeenschap: Christine Hemeryck, Jeanne Vandenbussche
 • Leerkrachten: Lies Feryn, Peter Van Ryckeghem, Bart Ver Elst
 • Directeur Christof Desloovere