Je bent hier: HomeOver onsSamenwerking

Samenwerking

Een school is natuurlijk geen eiland. Zo maakt onze school samen met vier andere scholen deel uit van Talent-is en daarnaast behoren we ook tot de Scholengemeenschap Veurne-Westkust. We werken ook nauw samen met het CLB en de overkoepelende instanties van Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Talent-is

Sinds 5 februari 2019 vormt het college samen met Annuntiata Veurne, VTI Veurne, Immaculata De Panne en Sint-Bernarduscollege Nieuwpoort Talent-is. Onder deze naam werken de vijf scholen heel nauw samen bij de uitwerking van de onderwijshervorming, die vanaf 1 september 2019 uitgerold wordt. Zo bieden de vijf scholen in het schooljaar 2019-2020 een gemeenschappelijk vernieuwd eerste jaar aan.

Voor alle info: zie de site van Talent-is.

Schoolbestuur en Inrichtende Macht

De vijf scholen van Talent-is vormen een gemeenschappelijk schoolbestuur en Inrichtende Macht (I.M.): de vzw KSO Veurne-De Panne-Nieuwpoort (KSO= Katholiek Secundair Onderwijs).
Hoofd van die I.M. is de heer Rik Ascrawat, Kaaiplaats 10, 8630 Veurne.

Scholengemeenschap Veurne-Westkust

De vijf scholen van Talent-is behoren samen met Hotelschool Ter Duinen en Buso De Rozenkrans tot de Scholengemeenschap Veurne-Westkust.

Dit zijn de gegevens van de scholengemeenschap:

  • Adres: Vleeshouwersstraat 22, 8630 Veurne
  • Coördinerend directeur: Rita Willaert (sinds 1 september 2017)
  • DPB-schoolbegeleider: Annemie Laethem

Hier volgt een link naar de zes andere scholen van de scholengemeenschap: 

CLB 

De school werkt nauw samen met het CLB Veurne - Diksmuide - Westkust. 

  • Adresgegevens: Vrij CLB Veurne-Diksmuide-Westkust, Oude Beestenmarkt 6, 8630 Veurne
    Tel. 058/31.16.14
  • Aanspreekpunt voor onze school is maatschappelijk werker Valerie Vanneste, per e-mail te bereiken via onthaalsecundair@vclb-veurne.be

Hier vindt u de algemene infopagina van het CLB. 

Hier vindt u het overzicht van de CLB-verantwoordelijken voor onze school. 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen (beter bekend als 'de Guimardstraat') is de overkoepelende instantie voor het katholieke onderwijsnet in Vlaanderen. Hier vindt u de website van KOV.