Je bent hier: HomeSchoollevenRadenOuderraad

De ouderraad

Het college beschikt al jaren over een heel bloeiende en actieve ouderraad, die optreedt als verbindingsorgaan tussen de ouders van alle leerlingen enerzijds en directie en leerkrachten anderzijds.

De ouderraad stelt zich voor

De ouderraad schooljaar 2023-2024

De ouderraad vergadert regelmatig met de directeur en een afgevaardigde van de leerkrachten. Alle onderwerpen die met de school te maken hebben, zijn er bespreekbaar. U kunt de verslagen van de vergaderingen van de ouderraad via Smartschool lezen!

Een afvaardiging van ouders uit de ouderraad zetelt ook in de schoolraad van het college.

De ouderraad organiseerde al vele jaren een quiz en staat daarnaast samen met de leerlingenraad van de derde graad in voor de organisatie van het collegebal

Daarnaast toont de ouderraad zich ook een bijzonder gulle sponsor van allerlei collegeprojecten. Wij denken aan tussenkomsten in de aankoop van fluo rugzakhoezen, een piano, softwarepakketten voor de wetenschapslessen, sport-T-shirts en nog veel meer!

Ouders die lid wensen te worden en op die manier een actieve bijdrage willen leveren aan de werking van de school, kunnen steeds contact opnemen met directeur Christof Desloovere.

De ouderraad 2023-2024 praktisch

Nieuwe leden zijn steeds welkom! Gelieve contact op te nemen met de voorzitter of de directeur . 

(Na de naam vind je tussen haakjes het jaar waarin het kind/de kinderen van de bewuste ouders zitten, wat het eventueel gemakkelijker maakt om met iemand contact op te nemen. De in het rood weergegeven namen kunnen per e-mail bereikt worden. Klik gewoon op hun naam en je komt in het mailprogramma terecht.)

Deze ledenlijst is nog niet volledig en wordt nog aangevuld!

- Voorzitter: Rudi Claeys (2)

Leden : 

Vertegenwoordigers in de schoolraad: Johan Gunst, 

- Vertegenwoordiger van de leerkrachten in de ouderraad: Pieter Bartholomeus

De ouderraad van het college is ook aangesloten bij VCOV, de overkoepelende Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen.