Je bent hier: HomeSchoollevenRadenOuderraad

De ouderraad

Het college beschikt al jaren over een heel bloeiende en actieve ouderraad, die optreedt als verbindingsorgaan tussen de ouders van alle leerlingen enerzijds en directie en leerkrachten anderzijds.

De ouderraad stelt zich voor

De (niet-voltallige) ouderraad schooljaar 2017-2018

De ouderraad vergadert regelmatig met de directeur en een afgevaardigde van de leerkrachten. Alle onderwerpen die met de school te maken hebben, zijn er bespreekbaar. U kunt de verslagen van de vergaderingen van de ouderraad via Smartschool lezen!

Een afvaardiging van ouders uit de ouderraad zetelt ook in de schoolraad van het college.

De ouderraad organiseerde al vele jaren een quiz en staat daarnaast samen met de leerlingenraad van de derde graad in voor de organisatie van het collegebal

Daarnaast toont de ouderraad zich ook een bijzonder gulle sponsor van allerlei collegeprojecten. Wij denken aan tussenkomsten in de aankoop van een piano, softwarepakketten voor de wetenschapslessen, sport-T-shirts en nog veel meer!

Ouders die lid wensen te worden en op die manier een actieve bijdrage willen leveren aan de werking van de school, kunnen steeds contact opnemen met voorzitter Erik De Weerdt.

De ouderraad 2017-2018 praktisch

Nieuwe leden zijn steeds welkom! Gelieve contact op te nemen met de voorzitter. 

(Na de naam vindt u tussen haakjes het jaar waarin het kind/de kinderen van de bewuste ouders zitten, wat het eventueel gemakkelijker maakt om met iemand contact op te nemen. De in het rood weergegeven namen kunnen ook per e-mail bereikt worden. Klik gewoon op hun naam en u komt in het mailprogramma terecht.)

Leden : 

 • Bart Cloet (1,5), Vleeshouwersstraat 16, 8630 Veurne (058/31 10 02)
 • Joke Debackere (1), A. Dondeynestraat 21, 8647 Lo (0497/37 55 30)
 • Mony Dekeuninck (5), Hanssenslaan 102, 8630 Veurne (0484/03 16 84)
 • Saskia Delanghe (2), Wulpendammestraat 18, 8630 Veurne (0496/26 59 33)
 • Erik De Weerdt (4, 6), Dudenhofenlaan 226, 8620 Nieuwpoort (0476/60 03 75) (voorzitter tot 30 juni 2018)
 • Sandra Haedens (1,4), Ieperse Steenweg 119, 8630 Veurne (058/31 75 05)
 • Carine Haghedooren (4), Klokhofstraat 38, 8630 Veurne (058/31 11 81)
 • Brecht Reyniers (2, 4), Nieuwpoortkeiweg 19, 8630 Veurne (0486/55 56 51)
 • Saskia Rommelaere (2, 4) (te contacteren via de voorzitter)
 • Sophie Tobback (5), Duinkerkestraat 33, 8630 Veurne (0472/96 04 00)
 • Els Torreele (4), Klinieklaan 22, 8630 Veurne (058/31 29 83)), voorzitter balcomité
 • Nele Vandenbrande (3, 6), Spiekerstraat 10, 8630 Veurne (058/31 65 27)
 • Annemie Vulsteke (3, 5), Rodestraat 76, 8630 Veurne (058/31 29 83)
 • Sofie Willems (1), M. Ghyselenstraat 29, 8670 Koksijde (0468/43 21 95)
 • Isabelle Willaert (1) (te contacteren via de voorzitter)

Vertegenwoordigers in de schoolraad: Erik De Weerdt, Bart Cloet en Nele Vandenbrande

De ouderraad van het college is ook aangesloten bij VCOV, de overkoepelende Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen.