Je bent hier: HomeStudieaanbodEerste graad

Eerste graad

Info-avond voor alle 12-jarigen en hun ouders: dinsdag 18 februari 2020 in Furnevent. Een uitnodiging volgt!

In september 2019 ging de onderwijshervorming van start. In Talent-is en college Veurne spelen we daar helemaal op in met in de eerste graad naast de algemene vorming ook een plus-uur en 4 uur keuzepakketten (eerste jaar) / 5 uur basisoptie (tweede jaar vanaf september 2020).

Zie alle info onder de lessentabel.

Eerste graad A-stroom

Eerste jaar

In de A-stroom krijgen alle leerlingen in het eerste jaar 27 uur algemene vorming (zie lessentabel onderaan). Ze moeten daarbij kiezen uit twee pakketten:

 • Basis
 • Basis met verdieping

Daarnaast krijgt iedereen een plus-uur, met ruimte voor begeleiding en om te leren leren, kiezen en leven.

Ten slotte kiezen alle leerlingen van de Veurnse scholen in het eerste jaar nog een fix en twee flexen. Zie overzicht onderaan.

 • Fix: twee uur per week gedurende het volledige schooljaar, in de school waar je ingeschreven bent. Uitzondering is de fix Klassieke talen, die je voor vier uur per week gedurende het volledige schooljaar volgt, zodat je daar geen flexen meer kunt kiezen.
 • Flex: twee uur per week gedurende één semester, te kiezen uit het aanbod van de drie Veurnse scholen. Wie een flex kiest van een andere school, volgt die 2 uur les ook in die school (Annuntiata of VTI). In het tweede semester volg je een tweede flex.

Voor info over de lessentabellen in de andere scholen van Talent-is: zie de website www.talent-is.be

Tweede jaar vanaf 2020-2021

Vanaf het schooljaar 2020-2021 krijgen alle leerlingen in het tweede jaar van de A-stroom 25 uur algemene vorming + 1 uur ICT. Daarnaast staat ook het plus-uur voor hen op het programma. Ten slotte moeten ze een basisoptie van vijf uur kiezen. Zie onderaan voor de basisopties in het college.

Lessentabel algemene vorming A-stroom

College Veurne

Eerste leerjaar A
(sinds 2019-2020)
Tweede leerjaar A
(vanaf 2020-2021)
Algemene vorming
Basis of basis + verdieping Basis of basis + verdieping
Godsdienst 2 2
Mens & samenleving 2 -
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 1 2
Wiskunde 4 4
Natuurwetenschappen 2 1
Techniek 2 2
Aardrijkskunde 2 1
Geschiedenis 1 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Muziek 1 1
Beeld 1 1
ICT - 1
Totaal 27 26
  Leren leren, leren kiezen en leren leven
Plus-uur 1 1
  Interesses ontdekken en talenten ontwikkelen
Keuzepakketten 4 -
Basisopties - 5
Weektotaal 32 32

Keuzepakketten eerste jaar A-stroom

In de drie Veurnse scholen kies je een fix en twee flexen uit het onderstaande aanbod. Uitzondering is de fix Klassieke talen, die geen ruimte meer laat voor flexen. De keuze van de fix bepaalt in welke school je ingeschreven bent en de algemene vorming volgt. 

Voor een omschrijving van de inhoud van de fixen en de flexen: zie de site van Talent-is.

In het college bieden we vier fixen aan:

 • Klassieke talen (4 uur per week; alleen voor wie in de algemene vorming basis + verdieping volgt)
 • Sport en wetenschappen (2 uur per week)
 • Taalatelier (2 uur per week)
 • Wiskundelab (2 uur per week)

Naast een fix moet elke leerling (behalve die met de fix Klassieke talen) ook nog twee flexen kiezen. In Veurne kun je daarbij kiezen uit het aanbod van de drie Veurnse scholen. Wie een flex kiest van een andere school, volgt die 2 uur les ook in die school (Annuntiata of VTI). In het tweede semester volg je een tweede flex.

Het aanbod van flexen ziet er zo uit:

 • Business plus (Annuntiata) (nieuwe naam vanaf 2020-2021: Economie & IT)
 • Creatief atelier (Annuntiata)
 • Samen & leven (Annuntiata)
 • Sport & wetenschappen (college)
 • STEM & IT (VTI)
 • STEM & technieken (VTI)
 • STEM & wetenschappen (VTI)
 • Taalatelier (college)
 • Voedingsatelier (Annuntiata)
 • Wiskundelab (college)

Basisopties tweede jaar

In het college bieden we in het tweede jaar vanaf het schooljaar 2020-2021 de volgende basisopties (5 uur per week) aan:

 • Klassieke talen
 • Moderne talen en wetenschappen
 • Sport

Voor de basisopties in de andere scholen van Talent-is: zie www.talent-is.be