Je bent hier: HomeStudieaanbodEerste graad

Eerste graad

Als je voor het ASO kiest, moet je al onmiddellijk een keuze maken tussen AV (Algemene Vorming,  de 'Moderne') en KS (Klassieke Studiën, de 'Latijnse'). In het tweede jaar bieden we Moderne Wetenschappen (2 MW), Latijn (2 LA) en Grieks - Latijn (2 GL) aan. Voor iedereen is er ook een STE(A)M-project.

Voor het schooljaar 2019-2020 komt er met de onderwijshervorming een nieuwe lessentabel voor het eerste jaar. Wij brengen die hier zodra hij helemaal vastligt. 

  Eerste jaar Tweede jaar
  1 AV 1 KS 2 MW 2 LA 2 GL
Godsdienst 2 2 2 2 2
Nederlands 6 5 5 4 4
Frans 6 4 4 4 3
Engels - - 2 2 2
Latijn - 5 - 5 5
Grieks - - - - 3
Wiskunde 5 4 5 5 4
Natuurwetenschappen 2 2 1 1 1
Moderne wetenschappen - - 5 - -
Socio-economische initiatie - - - 1 -
Geschiedenis 1 1 2 2 2
Aardrijkskunde 2 2 1 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2
Muzikale opvoeding 1 1 1 1 1
Plastische opvoeding 2 2 - - -
Techniek 2 2 2 2 2
ICT / (dactylo) 1 / (*) 1 / (*) - - -
Totaal 32 / 33 (*) 32 / 33 (*) 32 32 32

 

Eerste jaar

De basisvorming in 1 AV en 1 KS is gemeenschappelijk. Daarnaast is er het door de school aangeboden keuzegedeelte: in de AV-klassen gaat dit naar een versterking van Nederlands, Frans, wiskunde en een uurtje ICT. In de KS-klassen gaat dit helemaal naar de vijf uur Latijn.

Het vak techniek komt overal voor. Het is bedoeld als onderdeel van de algemene vorming en niet als voorbereiding op de specifiek technische richtingen binnen het secundair onderwijs.

In 1 AV staat wekelijks een uurtje ICT op het programma. De leerlingen leren er computervaardigheden aan, die ook aan bod komen in talrijke andere lessen. De leerlingen van 1 KS oefenen die computervaardigheden in in de algemene vakken en kunnen bovendien vrijwillig een ICT-lessenreeks volgen. Zowel 1 AV als 1 KS kunnen één middag per week op vrijwillige basis dactylo volgen, om zo ook heel klaviervaardig te kunnen worden!

Tweede jaar

Alle leerlingen maken nu kennis met Engels.

In de Moderne Wetenschappen duikt een nieuw vak met dezelfde naam (moderne wetenschappen) op. Het is een combinatie van socio-economische initiatie en wetenschappelijk werk, aangevuld met één uur project moderne wetenschappen. Verder gaat een extra uur naar Nederlands. De richting bereidt je heel goed voor op alle ‘moderne’ richtingen in de tweede graad; ook de overgang naar technische richtingen is goed mogelijk.

In de basisoptie Latijn moet je kiezen tussen Latijn en Grieks - Latijn. In deze laatste richting komen de drie uur Grieks in plaats van een uur Frans, wiskunde en socio-economische initiatie. Beide richtingen bereiden je voor op verdere studies in het Latijn (met wiskunde, wetenschappen of moderne talen), maar ook op alle studierichtingen die aansluiten bij Moderne Wetenschappen.

STE(A)M voor iedereen

Wij hebben geen echte STE(A)M-richting, maar bieden zowel in het eerste als tweede jaar een STE(A)M-project aan aan alle klassen. Zie de pagina Iedereen STE(A)M.