Je bent hier: HomeOver onsWie is wie?

Wie is wie?

Meer dan 60 mensen werken in het college: van directeur tot leerkrachten, ondersteunend personeel en niet te vergeten het onderhoudspersoneel. Hieronder een kort overzicht, met onder andere de directeur, het secretariaat, het zorgteam en een aantal verantwoordelijken.

Directeur

De heer Christof Desloovere

 

Beleidsmedewerkers

Onze school telt een aantal beleidsmedewerkers, die de directeur bijstaan bij de organisatie van het schoolleven. Zij zijn ook het aanspreekpunt indien de directeur afwezig is:

 • Philippe Craye: vooral hogere jaren, opstellen examenroosters, organisatie klassenraden, coördinator excursies, mentor van stagiairs en nieuwe leerkrachten, verantwoordelijke schoolwerkplan, coördinator zorgbeleid, verantwoordelijke voor taalbeleid ...
 • Vicky Veryser: coördinator en aanspreekpunt eerste graad, en daarnaast verantwoordelijke voor opvolging van vakoverschrijdende eindtermen, gezondheidsbeleid, organisatie leren leren eerste graad ...
 • Veroniek Engelbrecht en Peter Van Ryckeghem: ondersteuning bij uitwerking GFL en Q-team (initiatieven rond onderwijskwaliteit)

Secretariaat en OSP (ondersteunend personeel)

Het secretariaat is de letterlijke buur van de directeur en vervult een heel groot takenpakket, zoals de administratie (voor leerlingen en personeelsleden), de inschrijving van nieuwe leerlingen, de opvolging van afwezigheden, de organisatie van vervanglessen en maaltijden op school, de opmaak van de schoolrekening, de opvang van zieke leerlingen, de schoolverzekering en nog veel meer.

Ook de studiemeesters-opvoeders maken deel uit van het secretariaatsteam. Zij houden toezicht op de speelplaats en zijn verantwoordelijk voor de verplichte middagstudie en facultatieve avondstudie. Daarnaast bemannen zij het leerlingensecretariaat , waar alle leerlingen tijdens de schooluren terechtkunnen, en het rotariaat

Het team van secretariaat en OSP anno 2023-2024 bestaat uit:

 • Barbara Bruynooghe
 • Maaike Debaenst
 • Tom Hauweele
 • Jessica Hosten
 • Kenny Verhaeghe

Onderhoudspersoneel

Helemaal niet te vergeten zijn de mensen van het onderhoudspersoneel, die er steeds opnieuw voor zorgen dat de school er kraaknet bij ligt! Wij hechten dan ook heel veel belang aan respect van de leerlingen voor deze mensen en hun werk!

Het zorgbeleid

Voor uitgebreide info over ons zorgbeleid: zie de pagina's Zorgbeleid en Leerbegeleiding.

De volgende mensen maken deel uit van het zorgteam:

 • Coördinator Philippe Craye)
 • Directeur Christof Desloovere 
 • Leercoaches  Ellen Schepens (eerste graad), Karolien  Oyen (eerste en tweede graad) en Lies Feryn (derde graad): zij besteden vooral aandacht aan het leren leren (zowel collectief als individueel) en stippelen per graad een leertraject uit. Meer info vindt u op de pagina van de leerbegeleiding.
 • Leefcoaches Vicky Veryser (eerste graad), Veroniek Engelbrecht (tweede graad) en Lies Feryn (derde graad): zij zijn de aanspreekpunten voor leerlingen met socio-emotionele problemen.

Klas- en vakleerkrachten

Klasleerkrachten eerste jaar schooljaar 2022-2023

Geen school zonder leerkrachten natuurlijk. Het college telt er een zestigtal. Elke klas heeft een klasleerkracht, die het aanspreekpunt vormt en samen met de klas aan een goeie sfeer werkt. Hij of zij volgt ook de rapporten en het welbevinden van zijn leerlingen op, leidt de klassenraden en houdt de gegevens bij in het leerlingenvolgsysteem. 

Daarnaast zijn er de vele vakleerkrachten, stuk voor stuk experts in hun vakgebied die hun leerstof via de nieuwste didactische principes proberen over te brengen.

Nog enkele verantwoordelijken

 • Schoolpastoraal: Wim Deheegher, als hoofd van de pastorale wekgroep
 • ICT-coördinator: Koen Degrande, in samenwerking met het ICT-team van Talent-is
 • BYOD (laptopproject): Kenny Verhaeghe
 • Persverantwoordelijke: Luc Joye, te bereiken via e-mail luc.joye@talent-is.be
 • Website en nieuwsbrief COVEr: Luc Joye, te bereiken via e-mail luc.joye@talent-is.be
 • Facebookpagina en Instagram: Katrien De Leeuw, Annelies Cremery en Luc Joye
 • Taalbeleid: Philippe Craye
 • Gezondheidsbeleid: Vicky Veryser
 • Schoolsportgangmaker: Luc Joye 
 • Project peters en meters voor eerste jaar: Robrecht Deman
 • Schoolboeken: Tom Hauweele
 • Leerlingenraad: Wim Deheegher, Lien Germonpré, Helene Vanryckeghem
 • Sportraad: Luc Joye en Evelyn Messiaen
 • @aid (sociale werkgroep): Wim Deheegher en Koen Degrande
 • Minionderneming zesde Economische: Piet Fonteyne
 • Over de Noene (lunchbabbel met een oud-leerling): Philippe Craye en Liesbeth Waerenburgh