Je bent hier: HomeOver onsWie is wie?

Wie is wie?

Meer dan 60 mensen werken in het college: van directeur tot leerkrachten, ondersteunend personeel en niet te vergeten het onderhoudspersoneel. Hieronder een kort overzicht, met onder andere de directeur, het secretariaat, de cel leerlingenbegeleiding en een aantal verantwoordelijken.

Directeur

De heer Christof Desloovere

 

Beleidsmedewerkers

Onze school telt twee halftijdse beleidsmedewerkers, die de directeur bijstaan bij de organisatie van het schoolleven. Zij zijn ook het aanspreekpunt indien de directeur afwezig is:

 • Philippe Craye: vooral hogere jaren, opstellen examenroosters, organisatie klassenraden, coördinator excursies, mentor van stagiairs en nieuwe leerkrachten, verantwoordelijke schoolwerkplan, lid cel leerlingenbegeleiding, verantwoordelijke voor taalbeleid,...
 • Vicky Veryser: coördinator en aanspreekpunt eerste graad, en daarnaast verantwoordelijke voor opvolging van vakoverschrijdende eindtermen, gezondheidsbeleid, organisatie leren leren eerste graad,...

Secretariaat en OSP (ondersteunend personeel)

Het secretariaat is de letterlijke buur van de directeur en vervult een heel groot takenpakket, zoals de administratie (voor leerlingen en personeelsleden), de inschrijving van nieuwe leerlingen, de opvolging van afwezigheden, de organisatie van vervanglessen en maaltijden op school, de opmaak van de schoolrekening, de opvang van zieke leerlingen, het rotariaat, de schoolverzekering en nog veel meer. Ook de studiemeesters-opvoeders maken deel uit van het secretariaatsteam. Zij houden toezicht op de speelplaats en zijn verantwoordelijk voor de verplichte middagstudie en facultatieve avondstudie.

Het team van secretariaat en OSP anno 2017-2018 bestaat uit:

 • Anaïs Barzeele
 • Barbara Bruynooghe
 • Pieter Cobbaert
 • Jan Ghyselen
 • Jens Goudeseune
 • Tom Hauweele

Onderhoudspersoneel

Helemaal niet te vergeten zijn de mensen van het onderhoudspersoneel, die er steeds opnieuw voor zorgen dat de school er kraaknet bij ligt! Wij hechten dan ook heel veel belang aan respect van de leerlingen voor deze mensen en hun werk!

De cel leerlingenbegeleiding

--> Voor uitgebreide info over ons zorgbeleid: zie de pagina's Zorgbeleid en Samen leren.

De volgende mensen maken deel uit van de cel leerlingenbegeleiding:

 • Directeur Christof Desloovere en beleidsmedewerker Philippe Craye 
 • Leerbegeleiders Vicky Veryser (eerste graad), Julie Herpoel (tweede graad) en Tine Pauwels (derde graad): zij besteden vooral aandacht aan het leren leren (zowel collectief als individueel) en stippelen per graad een leertraject uit. Meer info vindt u op de pagina van de leerbegeleiding.
 • SEM-begeleiders Vicky Houck (eerste graad), Wim Deheegher (tweede graad) en Veroniek Engelbrecht (derde graad): zij zijn de aanspreekpunten voor leerlingen met socio-emotionele problemen.

Klas- en vakleerkrachten

De klassenleerkrachten van het eerste jaar, 2017-2018

Geen school zonder leerkrachten natuurlijk. Het college telt er een zestigtal. Elke klas heeft een klasleerkracht, die het aanspreekpunt vormt en samen met de klas aan een goeie sfeer werkt. Hij of zij volgt ook de rapporten en het welbevinden van zijn leerlingen op, leidt de klassenraden en houdt de gegevens bij in het leerlingenvolgsysteem. 

Daarnaast zijn er de vele vakleerkrachten, stuk voor stuk experts in hun vakgebied die hun leerstof via de nieuwste didactische principes proberen over te brengen.

Nog enkele verantwoordelijken

 • Schoolpastoraal: Jos Ostyn, als hoofd van de pastorale wekgroep
 • Smartschool: Annelies Cremery
 • ICT-coördinator: Koen Degrande
 • Werkgroep STE(A)M: Karolien Avonture
 • Persverantwoordelijke: Sien Jacob (ad interim voor Lies Feryn), te bereiken via e-mail sien.jacob@sgvw.be 
 • Schooltijdschrift KiosK: Geertrui Verhelst
 • Website en Facebookpagina van de school: Luc Joye, te bereiken via e-mail luc.joye@sgvw.be
 • Taalbeleid: Philippe Craye
 • Gezondheidsbeleid: Vicky Veryser
 • Schoolsportgangmakers: Luc Joye en Pieter Cobbaert
 • Project peters en meters voor eerste jaar: Marijke Monstrey
 • Schoolboeken: Jan Ghyselen
 • Leerlingenraad eerste graad: Tifanie Cremmerye, Eline Dejonghe en Vicky Veryser
 • Leerlingenraad tweede graad: Annelies Cremery, Wim Deheegher en Nick Mahieu
 • Leerlingenraad derde graad: Pieter Bartholomeus en Goedele Vanneste
 • Sportraad: Luc Joye
 • @aid (sociale werkgroep): Wim Deheegher
 • Miniondernemingen zesde Economische: Piet Fonteyne