Je bent hier: HomeStudieaanbodLeerbegeleiding

Leerbegeleiding

Naast degelijk onderwijs verstrekken, is het begeleiden van leerlingen een opdracht waaraan wij steeds meer aandacht besteden. Op deze pagina een beetje meer uitleg over de steunpijlers van onze specifieke leerbegeleiding:
de klassenleraar - de vakleerkrachten - het zorgteam - de studie - de studiekeuzebegeleiding

Vicky Veryser, leercoach eerste graad: “Iedereen kan beter worden in leren. Als school spelen we natuurlijk een belangrijke rol in dat proces en proberen we heel wat te doen: er zijn onder andere de takenkalenders, de handige studeertips van de vakleerkrachten, de infosessies leren leren eerste en tweede graad, de plantips voor de derde graad, en natuurlijk de individuele begeleiding bij studieproblemen.”

"Ook binnen de pijler leerbegeleiding bieden we drie soorten zorg aan: basiszorg (voor alle leerlingen), verhoogde zorg (zoals bijlessen, extra oefening, ondersteuning door de leerbegeleiders) en extra zorg (bijzondere maatregelen voor leerlingen met leerstoornissen)."

Voor de leerlingenbegeleiding in het algemeen (met ook de pijler leefbegeleiding): zie pagina Zorgbeleid.

De klassenleraar

Klasleerkrachten eerste jaar 2023-2024

De klassenleraar is de spilfiguur in de begeleiding. Hij volgt nauwgezet elke leerling van zijn klas en rapporteert in de agenda of via Smartschool aan de ouders. Bij hem kunnen leerlingen en ouders op de eerste plaats aankloppen wanneer zij vragen hebben. Wanneer nodig contacteert de klassenleraar rechtstreeks de ouders.

De klassenleraar speelt ook een belangrijke rol in het 'Leren leren'. Regelmatig spreekt men in de klas over studiemethode: wat, wanneer en hoe studeren? Hij begeleidt de leerling die steeds moet zoeken naar de voor hem efficiëntste methoden.

De vakleerkrachten

Vakleraren volgen de vorderingen van de leerlingen voor hun vak. Ook zij geven tips voor het leren verwerken van de leerstof. Bij moeilijkheden geven ze extra uitleg. Hiervoor geven de vakleraren vaak bijlessen. Dit gebeurt meestal tussen de middag. Via de schoolagenda of Smartschool worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht.

Het zorgteam

Binnen het zorgteam houden vier leercoaches zich specifiek met leren leren bezig. Zij wonen ook de klassenraden bij en kunnen zo feedback geven aan klas- en vakleerkrachten.

Voor alle info: zie pagina Zorgbeleid.

De studie

In het college is er verplichte middagstudie (zie dagindeling) en facultatieve avondstudie.

Middagstudie:

  • op maandag, donderdag en vrijdag van 13.15 tot 13.40 uur
  • op dinsdag van 13.00 tot 13.25 uur (niet voor eerste jaar, zie dagindeling)
  • ideaal voor kleine werkjes, korte herhalingen, aanvullen cursussen,...
  • een geschikt moment voor bijlessen of vergaderingen van leerlingenraad, sportraad, Neo ...

Vrije avondstudie (bij het begin van het schooljaar intekenen):

  • op maandag en donderdag van 16.40 tot 18 uur
  • op dinsdag van 16.30 tot 18 uur (eerste en tweede graad) of van 17.05 tot 18 uur (derde graad) 
  • op woensdag van 13.15 tot 14.45 uur 
  • op vrijdag van 16.20 tot 17.30 uur (helemaal vrij, zonder inschrijving)

Wie intekent voor studie kan die indien nodig vroeger verlaten voor sport, muziekschool, openbaar vervoer,...

Ook tijdens de examens biedt de school elke namiddag studie aan tot 18 uur. Ook wie tijdens het schooljaar geen studie volgt, is daar welkom, na intekening.

Waarom studie volgen?

Zelfstandig studeren is voor de jongeren in onze tijd, die zoveel afleiding biedt, vaak moeilijk. Ook thuis vindt niet iedereen de gepaste sfeer om rustig en stipt te studeren. 'Samen studeren' in de studie is voor veel leerlingen dan ook een enorme steun.
In de studiezaal garandeert de studiemeester een goede studiesfeer. In het eerste jaar speelt hij ook bij het leren leren een actieve rol. Hij helpt je bij het indelen van de studietijd en de volgorde van je taken. Hij geeft praktische tips voor studie- en examentijd. Als een ervaren gids begeleidt hij jou in je eerste stappen naar 'zelfstandig studeren'.

De leerlingen kunnen tijdens de avondstudie ook in het OLC (openleercentrum) terecht om er onder toezicht van een leerkracht computertaken of groepswerken te maken. Zo speelt de school in op de veranderende aard van vele taken! 

Studiekeuzebegeleiding

Na elke graad moeten de leerlingen een nieuwe studierichting kiezen. De school begeleidt hen daar heel intenstief bij, met info in de klassen, oriënterende klassenraden en infoavonden voor leerlingen en ouders. 

In het zesde jaar bezoeken we ook de SID-in (Studiekeuze-informatiedagen) in Kortrijk en daarnaast kunnen de leerlingen ook de opendeurdagen van hogescholen en universiteiten bijwonen.