Je bent hier: HomeStudieaanbodTweede graadModerne Talen

Moderne Talen

Profiel

In de richting Moderne Talen combineer je een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen (13 uur in derde en vierde jaar!) en wiskunde. Je verdiept je communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. In het vierde jaar krijg je Duits als een extra vreemde taal. Je bestudeert al die talen via een wetenschappelijke benadering, zowel op vlak van pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek als van literatuur. Je maakt ook kennis met het nieuwe vak communicatiewetenschappen en taaltechnologie, waarin je het onder andere over massacommunicatie, fake news en de invloed van de media hebt. 

>

Moderne Talen in de tweede graad  3e/4e jaar
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Duits 0/2
Engels 3
Frans 5/4
Nederlands 5/4
Communicatiewetenschappen en taaltechnologie 1/2
Economie 1
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Wiskunde 4
ICT  1/0
Artistieke vorming 1
Mens en samenleving 0/1
Sociale vorming 1/0
Totaal 32