Je bent hier: HomeStudieaanbodDerde graadEconomie - Moderne Talen

Economie - Moderne talen

Profiel

Leerlingen Economie-Moderne talen tonen voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, leggen vlot verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren. Ze verwerven complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek. Via logisch en kritisch redeneren en vanuit concrete maatschappelijke contexten doorgronden ze (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden. Ze zetten wiskundige vaardigheden in, hanteren wiskundig abstracte concepten en gebruiken ze bij het oplossen van problemen. Ze zijn verbaal-linguïstisch sterk en hebben een sterk taalgevoel. Ze kunnen taal op een abstracte manier analyseren en op een gestructureerde manier met talen omgaan. Ze drukken zich graag vlot en gepast uit in verschillende moderne talen en zijn nieuwsgierig naar andere culturen. Ze weten hoe taal als systeem werkt en zijn geboeid door literatuur en een analytische benadering van literaire teksten. Ze hanteren talige en literaire concepten op een abstracte manier.

 

Economie - Moderne Talen in derde graad  5e/6e jaar
Godsdienst 2
Geschiedenis 2
Esthetica 1/0
Lichamelijke opvoeding 2
Duits 3
Engels 3
Frans 4
Nederlands 4
Economie 5
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 2/1
Wiskunde 3/4
Keuzevak 0/1
Totaal 32

 

Mogelijke keuzevakken in het zesde jaar:

  • esthetica
  • psychologie
  • Spaans