Je bent hier: HomeOver onsTroeven

Onze troeven op een rijtje

College Veurne is:
- Een school met een sterk studiepeil
- Een warme en hartelijke leefschool
- Een school met zorg op ieders maat

1 Een school met een sterk studiepeil

 • Voorbereiding op alle vormen van hoger onderwijs
 • Een uitgebreide waaier aan didactische werkvormen
 • Uitstekende slaagcijfers in het hoger onderwijs
 • Leren in modern uitgeruste klassen en vaklokalen
 • Ontwikkeling van ICT-vaardigheden
 • Ruimte voor BZL (Begeleid Zelfstandig Leren), projectwerk, opzoekvaardigheden en onderzoekscompetenties, binnenklasdifferentiatie (BKD), keuzevakken (derde graad)
 • Vijf volledig uitgeruste computerlokalen, een OLC (openleercentrum), 35 mobiele chromebooks/tablets voor gebruik in de 'gewone' klaslokalen
 • Verplichte middagstudie, facultatieve avondstudie
 • ...

2 Een warme en hartelijke leefschool

 • Tal van waardevolle nevenactiviteiten (sport, cultuur, pastoraal, excursies, Neo,...)
 • Vier leerlingenraden: eerste, tweede en derde graad, sportraad
 • Onthaal nieuwe leerlingen, met ondere andere meters en peters uit het vijfde jaar
 • Christelijke inspiratie, met bezinningsmomenten, jaarlijkse pastorale dag, en aandacht voor christelijke normen en waarden
 • Driedaagse in Durbuy voor vierde jaar
 • Onvergetelijke cultuurreizen naar Parijs en Italië
 • @Aid: acties voor Broederlijk Delen, Damiaanactie, Wereldwinkel, Kloen, Levensloop,...
 • Inleefreizen (Bangladesh 2015, Guatemala 2017, India 2019,...)
 • ...

3 Een school met zorg op ieders maat

 • Een sterk uitgebouwd zorgbeleid met basiszorg, verhoogde zorg en extra zorg
 • Cel leerlingenbegeleiding coördineert de aandacht voor zowel 'leren' als 'leven':
 • Drie leerlingenbegeleiders stippelen een traject 'leren leren' per graad uit
 • Drie andere leerlingenbegeleiders ontfermen zich over socio-emotionele problemen
 • Aangepaste maatregelen voor leerlingen met 'leerstoornissen':
 • Extra examentijd voor leerlingen met dyslexie, ADD,...
 • Een computerprogramma leest de examens voor voor leerlingen met dyslexie
 • Extra uitdagingen voor hoogbegaafde leerlingen
 • ...