Je bent hier: HomeOver onsTroeven

Onze troeven op een rijtje

Talent-is Campus College Veurne is:
- Een school met een sterk studiepeil
- Een warme en hartelijke leefschool
- Een school met zorg op ieders maat

1 Een school met een sterk studiepeil

 • Voorbereiding op alle vormen van hoger onderwijs
 • Een uitgebreide waaier aan didactische werkvormen
 • Uitstekende slaagcijfers in het hoger onderwijs
 • Leren in modern uitgeruste klassen en vaklokalen
 • Ontwikkeling van ICT-vaardigheden via het Bring-your-own-device-project, waarbij elke leerling over een eigen schoollaptop beschikt
 • Ruimte voor BZL (Begeleid Zelfstandig Leren), projectwerk, opzoekvaardigheden en onderzoekscompetenties, binnenklasdifferentiatie (BKD), keuzevakken
 • Verplichte middagstudie, facultatieve avondstudie
 • Extra uitdagingen voor cognitief sterk functionerende leerlingen via een lerend netwerk
 • ...

2 Een warme en hartelijke leefschool

 • Tal van waardevolle nevenactiviteiten (sport, cultuur, pastoraal, excursies ...)
 • Leerlingenraad en sportraad 
 • Onthaal nieuwe leerlingen, met ondere andere meters en peters uit het vijfde jaar
 • Christelijke inspiratie, met bezinningsmomenten en aandacht voor christelijke normen en waarden
 • Driedaagse in Durbuy voor vierde jaar
 • Onvergetelijke cultuurreizen naar Parijs (vijfde jaar) en Italië (zesde jaar)
 • Sociale werkgroep @Aid: acties voor Broederlijk Delen, Wereldwinkel, Kloen ...
 • Inleefreizen (Bangladesh 2015, Guatemala 2017, India 2019, KrisKras door de Westhoek 2021, Ecuador 2022, Malawi 2024 ...)
 • Opvang van anderstalige nieuwkomers en jonge vluchtelingen in OKAN-klassen
 • ...

3 Een school met zorg op ieders maat

 • Een sterk uitgebouwd zorgbeleid met basiszorg, verhoogde zorg en extra zorg
 • Zorgteam coördineert de aandacht voor zowel 'leren' als 'leven':
 • Vier leercoaches helpen leerlingen bij het plannen en uitstippelen van een goeie studiemethode
 • Drie leefcoaches ontfermen zich over socio-emotionele problemen
 • Aangepaste maatregelen voor leerlingen met 'leerstoornissen':
 • Extra examentijd voor leerlingen met dyslexie, ADD ...
 • Een computerprogramma leest de examens voor voor leerlingen met dyslexie
 • Extra uitdagingen voor cognitief sterke leerlingen via een lerend netwerk
 • ...