Je bent hier: HomeStudieaanbodDerde graadLatijn - Wiskunde

Latijn - Wiskunde

Profiel

Leerlingen Latijn-Wiskunde tonen voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, leggen vlot verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren. Ze verwerven complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek. Ze zijn verbaal-linguïstisch sterk en hebben een sterk taalgevoel. Ze vinden het fijn om zich te verdiepen in het Latijnse taalsysteem en de Romeinse cultuur. Ze willen teksten in het Latijn ontdekken en houden ervan om te zoeken naar een gepaste vertaling.

Ze vinden het fijn om wiskundig te denken, redeneren en argumenteren en houden van een meer formele benadering van wiskunde. Ze hanteren wiskundig theoretisch-abstracte begrippen, concepten, eigenschappen en methodes, en gebruiken ze bij het oplossen van problemen. Ze gaan inzichtelijk en analytisch om met inhouden biologie, chemie en fysica.

Latijn - Wiskunde in de derde graad 5e/6e jaar
Godsdienst 2
Geschiedenis 2
Esthetica 1/0
Lichamelijke opvoeding 2
Engels 2
Frans 3
Nederlands 4
Latijn 4
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 2
Fysica 2
Informaticawetenschappen 0/1
Wiskunde 7
Totaal 33