Je bent hier: HomeStudieaanbodTweede graadEconomische Wetenschappen

Economische Wetenschappen

Profiel

In Economische Wetenschappen combineer je een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Via de specifieke vorming in economie verwerf je inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Je leert logisch en kritisch denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Daarnaast krijg je ook een verdiepte basisvorming voor Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis en natuurwetenschappen, zodat je nog naar vele richtingen in de derde graad kunt overstappen.

De meest logische aansluitende richtingen in de derde graad zijn Economie - Wiskunde en Economie - Moderne Talen, maar ook andere doorstroomrichtingen blijven mogelijk, net als de studierichtingen binnen het domein Economie en organisatie.

Wij bieden een EW met 5 uur wiskunde aan. Die laatste optie biedt een nog bredere basis om in de derde graad ook wiskundige richtingen aan te vatten. 

Economische Wetenschappen in de tweede graad EW
3e/4e jaar
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Duits 0/1
Engels 2
Frans 4
Nederlands 4
Economie 4
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Wiskunde 5
ICT 1/0
Artistieke vorming 1
Mens en samenleving 0/1
Sociale vorming 1/0
Totaal 32