Je bent hier: HomeStudieaanbodDerde graadLatijn - Wetenschappen

Latijn - Wetenschappen

Profiel

Leerlingen Latijn-Wetenschappen tonen voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, leggen vlot verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren. Ze verwerven complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek. Ze zijn verbaal-linguïstisch sterk en hebben een sterk taalgevoel. Ze vinden het fijn om zich te verdiepen in het Latijnse taalsysteem en de Romeinse cultuur. Ze willen teksten in het Latijn ontdekken en houden ervan om te zoeken naar een gepaste vertaling.

Ze exploreren planmatig verbanden bij het onderzoeken van fenomenen en mogelijkheden bij het oplossen van problemen in biologie, chemie en fysica. Ze zetten geowetenschappelijke methodieken in om ruimtelijke fenomenen te analyseren. Ze zetten wiskundige vaardigheden in, hanteren wiskundig abstracte concepten en gebruiken ze bij het oplossen van problemen.

Latijn - Wetenschappen in de derde graad  5e/6e jaar
Godsdienst 2
Geschiedenis 2
Esthetica 1/0
Lichamelijke opvoeding 2
Engels 2
Frans 3
Nederlands 4
Latijn 4
Aardrijkskunde 1
Biologie 2
Chemie 2
Fysica 2
Wiskunde 5
Keuzevak 0/1
Totaal 32

 

Dit zijn de keuzevakken voor het nieuwe zesde jaar in 2024-2025: 

  • esthetica
  • financiën
  • psychologie
  • Spaans
  • wetenschappen+ (voorbereiding op hogere studies in wetenschappelijke richtingen)