Je bent hier: HomeStudieaanbodDerde graadWetenschappen - Wiskunde

Wetenschappen - Wiskunde A en B

Profiel

Leerlingen Wetenschappen-Wiskunde tonen voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, leggen vlot verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren. Ze verwerven complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek. Ze exploreren planmatig verbanden bij het onderzoeken van fenomenen en mogelijkheden bij het oplossen van problemen in biologie, chemie en fysica. Ze zetten geowetenschappelijke methodieken in om ruimtelijke fenomenen te analyseren.

Ze vinden het fijn om wiskundig te denken, redeneren en argumenteren en houden van een meer formele benadering van wiskunde. Ze hanteren wiskundig theoretisch-abstracte begrippen, concepten, eigenschappen en methodes, en gebruiken ze bij het oplossen van problemen.

Wetenschappen - Wiskunde A en B in de derde graad WWA 5e/6e jaar WWB 5e/6e jaar
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 2 2
Esthetica 1/0 1/0
Lichamelijke opvoeding 2 2
Duits 1/0 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Nederlands 4 4
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Fysica 2 3
Informaticawetenschappen 0/1 0/1
Wiskunde 8 6
Keuzevak 0/1 1
Totaal 32 32

 

Keuzevakken voor WWB in het vijfde jaar:

  • actua
  • business English
  • sportwetenschappen

Dit zijn de keuzevakken voor het nieuwe zesde jaar in 2024-2025, voor zowel WWA als WWB: 

  • esthetica
  • financiën
  • psychologie
  • Spaans
  • wetenschappen+ (voorbereiding op hogere studies in wetenschappelijke richtingen)