Je bent hier: HomeStudieaanbodTweede graadNatuurwetenschappen

Natuurwetenschappen

Profiel

In de richting Natuurwetenschappen combineer je een brede algemene vorming met een grondige studie van de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica, aangevuld met een uitgebreid pakket wiskunde. In de wetenschapsvakken heb je ook aandacht voor onderzoeks- en labovaardigheden. Met een verdiepte basisvorming voor Nederlands, Frans, Engels en geschiedenis erbij is ook dit een heel polyvalente richting, die je uitstekend voorbereidt op de wetenschappelijke richtingen in de derde graad, zoals Wetenschappen - Wiskunde en Moderne Talen - Wetenschappen.

Natuurwetenschappen in de tweede graad  3e/4e jaar
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Duits 0/1
Engels 2
Frans 4
Nederlands 4
Biologie 2
Chemie 2
Fysica 2
Wetenschappelijk project 1
Wiskunde 5
ICT 1/0
Artistieke vorming 1
Mens en samenleving 0/1
Sociale vorming 1/0
Totaal 32