Je bent hier: HomeStudieaanbodTweede graadLatijn

Latijn

Profiel

Na een vooropleiding Latijn of Grieks-Latijn combineer je in de richting Latijn in de tweede graad een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. Je verdiept je in het taalsysteem van het Latijn en verwerft via het lezen van teksten een ruimer inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid. Dankzij een verdiepte basisvorming voor Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis en natuurwetenschappen blijven alle richtingen in de derde graad open!

Wij bieden een Latijn met 5 uur wiskunde aan. Die laatste optie biedt een bredere basis om in de derde graad sterke wiskundige richtingen aan te vatten. 

Latijn in de tweede graad LT
3e/4e jaar
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Duits 0/1
Engels 2
Frans 3
Latijn 5
Nederlands 4
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Wiskunde 5
ICT 1/0
Artistieke vorming 1
Mens en samenleving 0/1
Sociale vorming 1/0
Totaal 32