Je bent hier: HomeOver onsZorgbeleid

Een sterk uitgebouwd zorgbeleid!

Ons zorgbeleid bestaat uit twee grote pijlers: leef- en leerzorg. Alles wordt gecoördineerd door het heel actieve zorgteam

Oog voor leef- en leerzorg

Naar school kom je niet alleen om veel te leren, je brengt er ook een heel groot deel van je jonge leven door. En dat leven verloopt niet voor iedereen zo rimpelloos. Misschien zijn er problemen thuis, misschien maak je moeilijk vrienden, misschien lig je in de knoop met je gevoelens, misschien kom je gewoon niet aan studeren toe, misschien heb je gezondheidsproblemen, misschien lijd je aan een van de vele leerstoornissen,… Stuk voor stuk zaken die je leven en leren beïnvloeden. 
Je staat er echter niet alleen voor. Het college heeft daarvoor een volledig zorgbeleid ontwikkeld. Want wij vinden het belangrijk dat je je goed in je vel voelt, ook op school! 

Het zorgbeleid bestaat zowel uit leef- als leerzorg, met binnen elke pijler nog eens drie onderverdelingen:

  • Basiszorg (voor alle leerlingen)
  • Verhoogde zorg (zoals bijlessen, extra oefening, ondersteuning door de leerlingenbegeleiders)
  • Extra zorg (bijzondere maatregelen voor leerlingen met leerstoornissen of emotionele problemen). Indien nodig sturen we je in overleg met je ouders door naar gespecialiseerde hulpverleners.

Klik hier voor meer info over de leerbegeleiding

Het zorgteam

Het zorgteam is een groep leerkrachten die regelmatig met de directie overleggen hoe de begeleiding best kan verlopen. Deze leerkrachten zijn deeltijds vrijgesteld om leerlingen individueel te helpen. De leerlingenbegeleiders zijn dan ook voor een stuk de vertrouwensleerkrachten van de school. Zij maken tijd vrij, zonder alles aan de grote klok te hangen. Ook ouders mogen hen steeds contacteren, op het telefoonnummer van het college (058 31 14 74).

Indien nodig wordt ook het advies of de hulp van het CLB ingeroepen. Aanspreekpunt van CLB Veurne voor het college is Valérie Vanneste. Meer info over de werking van het CLB vindt u op de pagina Samenwerking.

De volgende mensen maken deel uit van het zorgteam (schooljaar 2020-2021). Ze zijn steeds te bereiken via Smartschool of, in dringende gevallen, via het telefoonnummer van het college: 058 31 14 74.

  • Coördinator Philippe Craye
  • Directeur Christof Desloovere
  • Leerbegeleiders Marijke Monstrey (eerste graad), Peter Van Ryckeghem (derde jaar), Sofie Vanlerberghe (vierde jaar) en Helene Vanryckeghem (derde graad): zij besteden vooral aandacht aan het leren leren (zowel collectief als individueel) en stippelen per graad een leertraject uit. 
  • SEM-begeleiders Vicky Veryser (eerste graad), Wim Deheegher (tweede en derde graad) en Sofie Vanlerberghe (opvoedster): zij zijn de aanspreekpunten voor leerlingen met socio-emotionele problemen (SEM).