Je bent hier: HomeBlogAlgemeen › Drink kraantjeswater @school!

Drink kraantjeswater @school!

Op vrijdag 4 mei kregen alle leerlingen dankzij sponsoring van IWVA en de ouderraad een kleurrijke hervulbare drinkfles. De werkgroep gezondheidsbeleid wil de leerlingen hiermee stimuleren om kraantjeswater te drinken, vandaar ook de naam van de actie 'Drink kraantjeswater @school'. Kraantjeswater is immers een goedkoop en minstens evenwaardig alternatief voor flessenwater. De school verbindt er zich dan ook toe om kraantjeswater permanent beschikbaar te stellen. 

Door het gebruik van hervulbare drinkflessen is het bovendien ook de bedoeling om de pmd-afvalberg op school terug te dringen. Wat momenteel natuurlijk uitstekend past in de campagne 'Mei plasticvrij'. We hopen dat de jongeren er een goede gewoonte van maken om de hervulbare fles te gebruiken en zo een stukje gezonder (minder frisdrank) en milieubewuster (minder afval) te leven!

Tijdens het eerste lesuur op vrijdag 4 mei kregen de leerlingen niet alleen hun fles, maar ook een presentatie en enkele filmpjes over de actie. 

Drink kraantjeswater @school!