Je bent hier: HomeBlogLessen › Op bezoek in het wiskundelab

Op bezoek in het wiskundelab

In het eerste jaar kunnen de leerlingen tijdens de fix (keuzepakket van twee uur voor het hele schooljaar) of de flex (keuzepakket van twee uur voor een half schooljaar) volop genieten van het wiskundelab. Wij troffen hen terwijl ze bezig waren met het ontwerpen van ruimtefiguren, zoals een kubus, een balk, een kegel ... Leerkracht Karolien Avonture: "Tijdens het wiskundelab is het de bedoeling dat de leerlingen zo veel mogelijk zelf aan de slag gaan met alle mogelijke aspecten van de wiskunde, die overal opduikt in ons dagelijks leven. In het huidige project rond ruimtefiguren mogen ze eerst een en ander opzoeken op internet, waarna ze met potlood, papier, schaar en pritt aan de slag moeten om een zo perfect mogelijke figuur te maken, wat niet steeds zo evident is als het wel lijkt. De figuur moet immers aan bepaalde afmetingen voldoen. Het komt alleszins hun ruimtelijk inzicht ten goede."

'We verkenden ook al andere getallenstelsels, zoals het binaire en/of hexadecimale, die onder andere gebruikt worden bij computers en bij de verschillende kleurcodes. Ook de oude getallenstelsels, zoals het Egyptische en Romeinse, kwamen aan bod en tonen hoe de mensen in de oudheid ook al met wiskunde bezig waren. In een ander project maken we een wereldreis. Elk groepje krijgt dan een niet-Europees land toegewezen waarop ze heel veel wiskundige elementen kunnen toepassen: van een schaalvergelijking van de oppervlakte van hun land met België, het omrekenen van wisselkoersen, van meeteenheden (van mijl naar kilometer bijvoorbeeld), het omzetten van temperaturen van Fahrenheit naar Celsius ..."

"We werken ook nog rond het getal pi, en ook rond wiskunde in de sport. We zoeken dan bijvoorbeeld hoeveel Belgen al de Tour de France wonnen, hoeveel procent dit is en hoe we dit kunnen weergeven in een cirkeldiagram. Niets dan praktische toepassingen dus!"

We zouden echt wel zin krijgen in wiskunde!

 

Op bezoek in het wiskundelab