Je bent hier: HomeBlogAlgemeen › Schoolraad wuift verdienstelijke leden uit

Schoolraad wuift verdienstelijke leden uit

Op donderdag 18 november wuifde de schoolraad Jeanne Vandenbussche (links op de foto) en Christine Hemeryck uit. Jeanne en Christine waren vele jaren lang trouwe vertegenwoordigers van de socio-culturele gemeenschap en tekenden als 'niet-onderwijsgerelateerden' steeds voor een ruimer en gewaardeerd perspectief op vele zaken. Ze stelden daarbij steeds het belang van de leerlingen en de school voorop, en wij willen hen dan ook nog eens heel hartelijk danken voor hun trouwe inzet!

Jeanne en Christine worden opgevolgd door Eva Pieters en Kaat Vandoorne, die we bij deze hartelijk welkom heten! Op de grote foto zie je Jeanne en Christine in het gezelschap van de huidige schoolraad, op leerkracht Wim Deheegher na, die optrad als fotograaf van dienst.

Schoolraad wuift verdienstelijke leden uit